فیلم تولید باطری خودرو در کارخانه  

 

اگر مایل به مشاهده نحوه  باتری اتومبیل در کارخانه های  باطری هستید می توانید این فیلم را مشاهده کنید.