آشنایی کامل با باطری خودرو در 3 دقیقه  

 

 

این ویدیوی 3 دقیقه توسط مهندسین مجرب آمریکایی تهیه شده و شما با مشاهده آن می توانید با قطعات موجود در باتری خودرو و طرز کار هر قسمت آشنا شوید.