روشن کردن خودرو بدون کمک استارت و باطری  

 

اگر باطری یا استارت خودروی شما خراب شده و خودروی دیگری برای کمک به شما وجود ندارد ، به روشی که در این فیلم مشاهده می کنید قادر خواهید بود که موتور خودروی خود را روشن کنید.