قیمت باتری ups,باطری یو پی اس,باطری ups,باتری صبا,صبا باطری,باتری خودرو,باطری ماشین
قیمت باطری ups-باتری یو پی اس-فروش باتری ماشین-قیمت باتری

ویژگی های باتری یو پی اس


فروشگاه اینترنتی بازار باتری، عرضه کننده باتری یو پی اس باطری ups در آمپرهای متنوع شامل : باطری یو پی اس 42 آمپر، 65 آمپر، 100 آمپر، 155 آمپر، 200 آمپر، 250 آمپر، 300 آمپر، 350 امپر، 420 آمپر، 600 آمپر، 1000 آمپر، 1500 آمپر، 2000 آمپر 3000 آمپر است. طول عمر یک باطری ups به طور متوسط بین 4 تا 5 سال است. باطری های یو پی اس ارایه شده در بازار باتری از برند صبا باتری می باشند. این باتری ها دارای کیفیت بالا بوده، نیاز به نگهداری و مراقبت ندارند، طول عمر بالایی داشته و باتری های یو پی اس از نوع خشک، تولدی بخار اسید نمی کنند. باتری های یو پی اس شامل اسید سرب، نیکل کادمیوم، لیتیوم و سیلور آلکالین می باشند.

باتری یو پی اس
ups صبا باتری

   جستجوی پیشرفته
  جستجوی عنوان محصول
بر اساس نوع محصول


بر اساس قیمت

بر اساس برند
 
عنوان محصول : UPS
   صفحه : 1 از 1
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر
UPS Battery 12 SB 100 (12V 100 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 100 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 155 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 12 ولت 155 آمپر
UPS Battery 12 SB 155 (12V 155 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 155 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر
UPS Battery 12 SB 42 (12V 42 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 42 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 65 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 12 ولت 65 آمپر
UPS Battery 12 SB 65 (12V 65 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 12 ولت 65 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 1000 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 1000 آمپر
UPS Battery 2 SB 1000 (2V 1000 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 1000 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 1500 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 1500 آمپر
UPS Battery 2 SB 1500 (2V 1500 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 1500 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 200 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 200 آمپر
UPS Battery 2 SB 200 (2V 200 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 200 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 2000 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 2000 آمپر
UPS Battery 2 SB 2000 (2V 2000 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 2000 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 250 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 250 آمپر
UPS Battery 2 SB 250 (2V 250Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 250 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 300 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 300 آمپر
UPS Battery 2 SB 300 (2V 300 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 300 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 3000 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 3000 آمپر
UPS Battery 2 SB 3000 (2V 3000 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 3000 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 350 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 350 آمپر
UPS Battery 2 SB 350(2V 350 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 350 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 420 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 420 آمپر
UPS Battery 2 SB 420 (2V 420 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 420 آمپر
 
صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 600 آمپر
   سفارش      
صبا باتری   باتری یو پی اس 2 ولت 600 آمپر
UPS Battery 2 SB 600 (2V 600 Ah)
 
  صبا باتری - باتری یو پی اس 2 ولت 600 آمپر
 صفحه : 1 از 1